06-50 45 13 02 info@dietisthetijtje.nl

Privacyverklaring
Diëtistenpraktijk Het IJtje

VOEDING, LEEFSTIJL EN COACHING

Diëtistenpraktijk Het IJtje

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Het IJtje gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Diëtistenpraktijk Het IJtje dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon of tijdens het intakegesprek. Denk hierbij aan:

  • Naam;
  • Geboortedatum;
  • Adres gegevens;
  • BSN;
  • Telefoonnummer / mobiel nummer;
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer);
  • E-mailadres;
  • Bepaalde, ter zake doende, medische.
Diëtiste Hilversum

Neem vandaag nog contact op!

Bij Diëtistenpraktijk Het IJtje kunt u voor persoonlijk voedingsadvies terecht in Hilversum, Bussum en in Eemnes.
Wilt u dat Diëtistenpraktijk Het IJtje gelijk contact met u opneemt?
Bel dan naar 06-50 45 13 02 of vul het contactformulier in.

Waarom is een privacyverklaring nodig?

Diëtistenpraktijk Het IJtje heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Het IJtje bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Het IJtje zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).

 

Diëtistenpraktijk Het IJtje zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Diëtistenpraktijk Het IJtje. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Het IJtje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Het IJtje kunt u contact opnemen via: 06-50 45 13 02 of via: info@dietisthetijtje.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

In dit document kunt u de privacyverklaring als een pdf-bestand downloaden.

Gezond nieuws!
Onze blog is een plek waar wij over onze praktijk schrijven of tips voor een gezonde leefstijl plaatsen

Gezondheidscentrum
Vaartweg in Hilversum

Diëtiste Hilversum Vaartweg

Vaartweg 163-c
1217 SP Hilversum
tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl

Deltazijde 10-v
1261 TA Blaricum

tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl

Erich Salomonstraat 326
1087 GZ IJburg

tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl

John Blankensteinstraat 1-a
1095 MB Zeeburgereiland

tel: 06-50 45 13 02
info@dietisthetijtje.nl